folder Службена документа

Документи

archive Завршни рачун за 2023. годину #
pdf Извршење буџета од 01.01.2023. до 31.03.2023. године #
archive Завршни рачун за 2022. годину #
pdf Извештај о извршењу буџета за период 01.01-30.09.2022. године #
pdf Завршни рачун за 2021. годину #
pdf Завршни рачун за 2020. годину #
pdf Завршни рачун за 2019. годину #
pdf Финансијски извештај Синдиката 01.01.2018-31.12.2018. #
pdf Финансијски извештај ССС"4.јули" Врбас 01.01.2018.-31.12.2018. #
pdf Финансијски план за 2019. годину #
Srednja stručna škola 4. julli Vrbas - Logo

Контакт

Средња стручна школа „4. јули“

  • Адреса: Светозара Марковића 53, Врбас
  • Tel: 021/ 790- 600
  • Email: sss4juli@gmail.com

Vocational High School July 4th

Top