Историјат школе

Средња стручна школа "4. јули" у Врбасу, имала је честе и значајне промене у свом раду и развоју.

У интервалу од 1945 до 1950.године, била је Стручна школа у индустрији и занатству.

Од 1950 до 1959.године, школа прераста у: СТРУЧНА ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ, а од 1959. године до 1969. године, школа носи назив: МЕШОВИТА ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ У ПРИВРЕДИ "ЂОРЂЕ ЗЛИЧИЋ".

Школске 1956/57.године отвара се: ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗА ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ, а 1961. године се отвара: СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА. Интеграцијом школе ученика у привреди, Техничке школе за прехрамбену индустрију и Средње економске школе 1969.године формира се: ШКОЛСКИ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАДРОВА У ПРИВРЕДИ. Центар се 1977.године трансформише у Радну организацију:  СРЕДЊА ШКОЛА ЗА ОПШТЕ И ПОЗИВНО УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ "ПРВА ПРОЛЕТЕРСКА"  са два ООУР-а и једном Радном заједницом и то:

  1. ООУР ЗАЈЕДНИЧКОГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА "25. МАЈ" И
  2. ООУР ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ЗА ПОЗИВНО УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ "4.ЈУЛИ"

1979.године отвара се ВИША ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА ЗА ПРЕХРАМБЕНУ СТРУКУ са 150 студената.

1982.године, Школа се трансформише у јединствену радну организацију без ООУР-а са називом: ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕДНИЧКОГ СРЕДЊЕГ И ПОЗИВНО УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СРЕДЊЕГ И ВИШЕГ СТУПЊА "4.ЈУЛИ".

На основу Закона о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник СР Србије", бр. 55/90), Центар се трансформише у радну организацију СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА "4.ЈУЛИ" са задатком да образује кадрове прехрамбене, хемијске, машинске и саобраћајне струке. Капацитет Школе је 1200 ученика и 110 радника. Школа је верификована од стране Већа удруженог рада Скупштине општине Врбас, на седници одржаној 22. марта 1991.године.

 

Srednja stručna škola 4. julli Vrbas - Logo

Контакт

Средња стручна школа „4. јули“

  • Адреса: Светозара Марковића 53, Врбас
  • Tel: 021/ 790- 600
  • Email: sss4juli@gmail.com

Vocational High School July 4th

Top