-->

Техничар друмског саобраћаја

28 мај 2021

Школовање Техничара друмског саобраћаја траје 4 године. У току школовања полаже се возачки испит за „Б“ категорију. Након завршене средње школе можете наставити школовање на било ком факултету или вишој школи. Поред наведеног након завршетка овог смера постоји могућност наставка школовања у нашој школи у трајању од једне године чиме постајете инструктор обукевожње.

Занимање након школе:

Завршетком овог смера отварају вам се врата многих послова, а неки од њих су:

Компаније за превоз:

 • Организација, анализа и праћење података о путничког и теретног саобраћаја
 • Диспечерски послови у теретном и путничком саобраћају
 • Израда реда вожње
 • Послови у организацијама такси службе
 • Послови књиговодства материјала, резервних делова и ситног инвентара


Послови безбедности:

 • Рад у полицији
 • Вођење рачуна о безбедности возила, путника и робе
 • Послови инспекције саобраћаја у органима управе

Техничка исправности возила

 • Рад на техничким прегледима
 • Послови одржавања возила.
Srednja stručna škola 4. julli Vrbas - Logo

Контакт

Средња стручна школа „4. јули“

 • Адреса: Светозара Марковића 53, Врбас
 • Tel: 021/ 790- 600
 • Email: sss4juli@gmail.com

Vocational High School July 4th

Top